S.No Name of Member Designation
1 Sri. R.Lenin President
2 Sri. P.A.M.A.Kathirvel,B.Com.,(Hons),DCA., Vice - President
3 Sri. B.Mathan Mohan,M.F.C.,D.O.M., Secretary
4 Sri. S.N.K.Balaji,B.E., Joint - Secretary
5 Sri. K.Inbasekaran Treasurer
6 Sri. V.M.G.Rajasekeran,B.Com., Director
7 Sri. T.Muralitharan ,,
8 Sri. S.Ramamoorthi ,,
9 Sri. N.Kanishkar Nagalingam ,,
10 Sri. C.Shanmugapiria ,,
11 Sri. P.S.M.K.A.S.Venkatesan,M.A., ,,
12 Sri. S.S.P.S.Pandiarajan,B.Sc.,B.L., ,,
13 Sri. P.M.G.Muthuvel,B.B.A., ,,
14 Sri. S.M.S.Krishnamoorthy,B.Sc., ,,
15 Sri. K.S.S.A.Ramasamy ,,
16 Sri. V.A.M.A.Prabhakaran ,,
17 Sri. P.Mathalai kannan ,,
18 Sri. T.K.S.P.A.Shanmugamoorthy,B.Com., Member
19 Sri. T.M.M.R.Nagarajan ,,
20 Sri. T.S.S.Sabarimuthu,B.Sc., ,,
21 Sri. C.Senthilsubramanian,B.E., ,,
22 Sri. R.Raghupathy ,,
23 Sri. T.R.Ganesan ,,
24 Sri. V.N.M.N.S.Jeyaprakasam ,,
25 Sri. N.Susilkumar ,,
26 Sri. P.K.P.N.Gandhi,B.Sc.,B.L., ,,
27 Sri. V.Arasan Ganeshkumar,M.A.,M.Phil., ,,
28 Sri. B.A.Anandharajan,B.Com.,L.L.B., ,,
29 Sri. R.Rajapavalam Narayanan,B.E., ,,
30 Sri. V.P.P.K.C.Umapathy,B.Com., ,,
31 Sri. D.R.Balamurugan ,,
32 Sri. T.R.Kandhasamy,M.A., ,,
33 Sri. S.Dhanushkarthick ,,
34 Sri. V.M.N.S.Raja Narayanan ,,
35 Sri. C.V.D.Chidambaram ,,

About Us

Contact

K.V.S.Managing Board,

# 4, Katchery Road,
Virudhunagar- 626001. India.
Phone : +91 4562 243060
Fax : +91 4562 243060
Email: mail@kvsmb.in